Rezervēšanas noteikumi

REZERVĀCIJAS NOTEIKUMI

Iebraukšanas laiks no 14:00.
Izbraukšanas laiks līdz 12:00.
Vienojoties ar administratoru, iebraukšanas un izbraukšanas laikus var mainīt.
Rezervācija ir garantēta, ja veikta 50% priekšapmaksa, minēti kredītkartes dati (kredītkartes veids, numurs un derīguma termiņš), rekvizīti, ja apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu, vai bijusi savstarpēja vienošanās.
Rezervētu, bet neapmaksātu numuru, rezervēsim līdz plkst. 18:00.
Gadījumā, ja viesis aizkavējas numurā pēc 12:00 (no 12:00 – 16:00), viesim jāmaksā 50% no kopējas summas par numuru. Ja viesis aizkavējas numurā pēc 16:00, tad viesim jāmaksā 100% no kopējās numura summas.

Bērniem līdz 6 gadu vecumam, nakšņojot bērnu gultiņā vai kopā ar vecākiem-bez maksas. Bērniem no 6-12 gadu vecumam maksa-5 LVL (Euro 7,11). Brokastis par atsevišķu samaksu.

Grupu rezervācijām tiek piemērotas pazeminātas cenas ( no 10 cilvēkiem).

ANULĀCIJAS NOTEIKUMI

Ja rezervācija tiek anulēta vēlāk kā 24 h pirms iebraukšanas datuma plkst.18:00, kā arī neierašanās gadījumā, viesis kompensē viesnīcai radušos zaudējumus 100% apmērā no kopējās summas. Vēlāka atteikuma gadījumā vai neinformējot viesnīcu par atteikumu, viesnīca neatgriež iemaksāto priekšapmaksas summu.

DZĪVNIEKU UZTURĒŠANĀS VIESNĪCĀ

Iepriekš saskaņojot ar administrāciju, uzņemam arī mājdzīvniekus.
Dzīvnieku saimniekus lūdzam ievērot šādus nosacījums:
• Dzīvniekam jābūt krātiņā, piemēram, kaķim un maziem sunīšiem, suņiem jābūt uzpurnim un izvedams uz pastaigu ar īsu pavadiņu (1.50 m);
• Dzīvnieka, kuru augums nepārsniedz 25 cm, maksa par viena dzīvnieka uzturēšanos viesnīcā 7.03 LVL (Euro 10,-)par diennakti. No 25 cm maksa par viena dzīvnieka uzturēšanos viesnīcā 10.54 LVL (Euro15,-) par diennakti;
• Dzīvniekam jābūt reģistrācijas apliecība, reģistrācijas zīme uz kaklasaites, pase uz dzīvnieku (medicīnisks dokuments par vakcināciju pret trakumsērgu valsts veterinārā dienestā);
• Patvaļīgas dzīvnieka ievešanas gadījumā klientam jāmaksā naudas sods 50,00 LVL (Euro 71,14) apmērā;